Home Aktualności Informacja dla czytelników
Informacja dla czytelników

W dalszym stopniu obowiązuje reżim sanitarny!

 

Procedura zasad funkcjonowania oraz zachowania bezpieczeństwa
w Gminnej Bibliotece  Publicznej w Trzyciążu i Filii Imbramowice
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publiczne w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu i odbioru przy okienka podawczym ).
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość - strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Do odwołania czytelnicy oddają i wypożyczają zbiory w wyznaczonych punktach bez możliwości wejścia do budynku biblioteki.
 4. Skraca się czas przebywania na terenie Biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie osłony nosa i ust oraz rękawiczek. Użytkownik bez rękawiczek oraz osłony nosa i ust nie zostanie obsłużony.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników zbiory wypożyczamy po uprzednim zamówieniu:
  1. za pośrednictwem rezerwacji;
  2. telefonicznie pod numerem 12 389 40 01 wew. 36;
  3. mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  4. bezpośrednio po przyjściu do biblioteki  ( trzeba poczkać)
 2. Dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w wyznaczonym miejscu

 

 

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zwrotu zbiorów należy dokonać w wyznaczonym punkcie bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek przy wejściu od strony remizy OSP, który odpisuje zbiory i wkłada do odpowiednio oznaczonych kartonów na kwarantannę.
 3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni do kartonów, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć osłonięty nos i usta (np. założoną maskę) i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

 

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie do odwołania w zmienionych godzinach:

Dni otwarcia

Godziny otwarcia

Przerwa na pełną dezynfekcję

poniedziałek

7.00-15.00

10.00-10.15
13:00-13:15

środa

7.00-15.00

10:00-10:15
13.00-13.15

czwartek

7.00-15.00

10.00-10.15
13:00-13:15

piątek

7.00-15.00

10.00-10.15
13:00-13:15

Ze względu na wymogi sanitarne prosimy o zaplanowanie przyjścia na co najmniej 15 minut przed zamknięciem.

2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu.

Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

3. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki udostępnianych elektronicznie.

4. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed podejściem do stanowiska obsługi, mieć osłonięty nos i usta oraz jednorazowe rękawice, a także zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

5. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Należy bezwzględnie zgłosić incydent do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Należy bezwzględnie ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

3. Zaleca się użytkownikom na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej i udostępnianych w BP.

 

==========================================================

 
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.