Home Popularne tytuły Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna
Wpisany przez B.   

Inteligencja

https://lekturymenedzera.wordpress.com/

 

"Inteligencja emocjonalna" to fenomenalny bestseller w: Anglii, Austrii, Ameryce Łacińskiej, Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemeczech, Szwajcarii, Tajwanie i USA. Jej autor Daniel Goleman ( psycholog, dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Harvarda w USA, redaktor czasopisma "Psychology Today") na podstawie długoletnich badań burzy dotychczasowe poglądy i ponownie definiuje co to znaczy być zdolnym człowiekiem, daje odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące roli intelektu w odniesieniu do sukcesów. Zdaniem Golmana o sukcesie w życiu decyduje przede wszystkim inteligencja emocjonalna, a w mniejszym stopniu iloraz inteligencji IQ. Każdy z nas powinien równocześnie z umysłem rozwiajać się emocjonalnie, ponieważ to pomoże mu w wykorzystaniu wszystkich swoich zdolności, wiadomości, umiejętności . Książka "Inteligencja emocjonalna" podzielona jest na XVI - tematycznie związanych z tytułem - rozdziałów .W każdym z nich znajdziemy ciekawe doświadczenia życiowe, których świadkiem lub uczestnikiem może okazać się każdy, wyniki badań z prostym i jasnym wytłumaczeniem. W książce opisane są emocje takie jak : niepokój, stres, złość, wściekłość, smutek, radość - optymizm, empatia itp. Są także opisane metody radzenia sobie z nieodpowiednimi, negatywnymi uczuciami, a także ich skutki dla naszych kontaktów z innymi, pozycją w szkole czy pracy, osiągnięciem zamierzonych celów, a nawet dla zdrowia.

Najbardziej interesującymi fragmentami książki wg mnie są tematy o sztuce współżycia z innymi ludźmi. To zadziwiające, ile sygnałów emocjonalnych wysyłamy podczas każdego kontaktu z innymi, ile uczuć "chwytamy" jedno od drugich i zadziwiające jest też to, że w tych kontaktach bardzo dużą rolę odgrywa właśnie inteligencja emocjonalna.
Przy okazji omawiania kontaktów społecznych przedstawiony został także problem braku empatii, aleksytymii- opisanie ich korzeni pozwala zrozumieć innych, a także uświadomić rodzicom ( obecnym i przyszłym :-) ) jak wielką rolę w kształtowaniu rozumu emocjonalnego młodego człowieka, a tym samym jak wielki wpływ na przyszłość ich dziecka mają oni sami.
Książka może pomóc rónież wychowawcom klas, szefom firm, młodym pracownikom. Goleman zwraca uwagę na korzyści wynikające z wzajemnego zrozumienia, harmonijnej współpracy, pracy zespołowej, otwartego porozumiewania się, czy z pozytywnej i umiejętnej krytyki.
Wraz ze zgłębianiem wiedzy zawartej w książce można lepiej zrozumieć zachowanie ludzi otaczających nas codziennie, a także zrozumieć jak wielkie znaczenie ma w obecnym świecie kształcenie emocji, samoświadomość emocjonalna, panowanie nad emocjami, empatia.
Książka "Inteligencja emocjonalna" pokazuje nam :
- Dlaczego inteligencja emocjonalna ma tak wielkie znaczenie na uzyskanie sukcesu w życiu?
- Jak radzić sobie z emocjami, które często "biorą górę"?
- Czym charakteryzują się inteligentni emocjonalnie ludzie?
- W jaki sposób wychowanie ma wpływ na umiejętności emocjonalne?
- W jaki sposób samokontrola, zapał, wytrwałość, motywacja mają na nasze życie tak wielki wpływ?

 
Copyright © 2019 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Biblioteka w sieci

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama