Home
Nowości wydawnicze


Literacka Nagroda Nobla 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez BP   
czwartek, 09 lipca 2015 09:59

PM

http://www.nobelprize.org/

 

Patrick Modiano został laureatem Literackiej Nagrody Nobla 2014 za „sztukę

pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał

świat czasu okupacji. Jest to piętnasty francuski laureat tej nagrody.


Patrick Modiano urodził się w 1945 roku w Boulogne-Billancourt we Francji.

Zadebiutował w roku 1968 powieścią „La Place de l’Étoile”. W 1978 roku otrzymał

Nagrodę Goncourtów, najbardziej prestiżową nagrodę we Francji, za powieść "Ulica

Ciemnych Sklepików".

W Polsce zostało wydane niewiele jego powieście, m. in.: „Zagubiona dzielnica”,

Willa ‘Triste’”, „Nawroty nocy”, „Katarzynka”, „Przejechał cyrk”.

Obecnie najbardziej znaną książką Modiano w naszym kraju jest:


Perełka

http://ecsmedia.pl/

 

Dwanaście lat minęło, odkąd nie nazywano mnie już „Perełką”, a znajdowałam się

akurat na stacji metra Châtelet w godzinie szczytu. Byłam w tłumie pokonującym

na ruchomym chodniku korytarz bez końca. Jakaś kobieta miała na sobie żółty

płaszcz. Moją uwagę zwrócił właśnie jego kolor, kobietę na ruchomym chodniku

widziałam z tyłu. Potem szła długim tunelem, w którym widniały napisy „Kierunek

Château-de-Vincennes”. Staliśmy następnie sztywno w zbitej ciżbie na schodach,

czekając, aż bramka na peron się otworzy. Znalazła się obok mnie. Wtedy zobaczyłam

jej twarz. Podobieństwo do mojej matki było tak uderzające, że pomyślałam, iż to ona...

(fragment książki)

Tak się zaczyna historia poszukiwania tożsamości, korzeni, równowagi w świecie

narratorki składanym z fragmentów wspomnień na poły rzeczywistych, na poły

onirycznych. Element po elemencie czytelnik ów świat poznaje, odkrywa jego cząstki,

które stopniowo pozwalają sobie uświadomić, jak nieznośnie tytułowa bohaterka czuje

się w swym bycie. Misternie skonstruowana opowieść noblisty, poetycka i wieloznaczna.


Modiano uchodzi za mistrza prozy nastroju. Napisał także kilka scenariuszy

filmowych, m.in. "Lacombe Lucien" (1974) dla Louisa Malle'a o małoletnim

francuskim kolaborancie i "Bon voyage" (2003) Jeana-Paula Rappeneau o Francji

podbijanej w 1940 r. przez Niemców.

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 12:15
 
Nike 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez BP   
piątek, 03 lipca 2015 11:53

Laureatem Nagrody Literackiej Nike 2014

jest Karol Modzelewski


nike http://iskry.com.pl/

 

Najważniejszą nagrodę literacką w Polsce przyniosła mu autobiografia "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca"  wydana przez Wydawnictwo Iskry.

Modzelewski po odebraniu nagrody mówił: "Na spotkaniach z czytelnikami najczęściej odpowiadam na pytania o 'Solidarność', o wolność, o równość, i o braterstwo. Staram się jakoś powiązać ze sobą odpowiedzi na te pytania”

Zwycięzca otrzymał 100 tys. zł oraz statuetkę Nike dłuta Gustawa Zemły.

"Każdy z nas ma jakiś prywatny życiorys, ale kiedy historia zabiera wszystkim wolność, jedynie niektórzy biorą na siebie ryzyko życia na ubitej ziemi, twarz w twarz z niebotycznie silniejszym wrogiem. A kiedy ci odważni wojownicy po latach, o dziwo, wygrywają, zazdrościmy im, że to ryzyko kiedyś podjęli, i tym sposobem sami przeszli do historii" – skomentował nagrodzoną książkę Tadeusz Nyczek, przewodniczący jury.

Powieść Modzelewskiego pokonała takiej tytuły jak: „ości” Ignacego Karpowicza (Wydawnictwo Literackie), „Wiele demonów” Jerzego Pilcha (Wielka Litera), „Nocne zwierzęta” Patrycji Pustkowiak (W.A.B.) oraz „Niebko” Brygidy Helbig (W.A.B.). Nominowano także tomy wierszy „Nadjeżdża” Szymona Słomczyńskiego (Biuro Literackie) i „Jeden” Marcina Świetlickiego (EMG).

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 12:16
 
LITERACKA NAGRODA NIKE 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez BP   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 12:22

Nike 2013 dla Joanny Bator

za książkę "Ciemno, prawie noc"


JB

Jury najważniejszej nagrody literackiej w Polsce ogłosiło  powieść "Ciemno,
prawie noc" najlepszą książką minionego roku. Mało kto w Polsce potrafi
snuć opowieści tak fascynująco jak Joanna Bator.
Jury wybrało do finału siedem książek spośród 20 nominacji, wśród których
było dziewięć powieści, trzy tomy poetyckie, po dwa zbiory esejów i reportaże
oraz po jednym komiksie, dzienniku, zbiorze opowiadań oraz wspomnień.
W finale znalazły się książki: Joanny Bator, Igora Ostachowicza, Katarzyny
Surmiak-Domańskiej, Justyny Bargielskiej, Szczepana Twardocha,
Kai Malanowskiej i Macieja Sieńczyka.

Na finałowej gali w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ogłoszono,
że Nike 2013 za książkę "Ciemno, prawie noc" otrzymuje Joanna Bator.
Więcej informacji o pozycji:

"Ciemno, prawie noc"

ciemno
http://www.dwutygodnik.com/

Reporterka Alicja Tabor wraca do Wałbrzycha, miasta swojego dzieciństwa.
Osiada w pustym poniemieckim domu, z którego przed laty wyruszyła w świat.
Dowiaduje się, że od kilku miesięcy w Wałbrzychu znikają dzieci, a mieszkańcy
zachowują się dziwnie. Rośnie niezadowolenie, częstsze są akty przemocy
wobec zwierząt, w końcu pojawia się prorok, Jan Kołek, do którego
w biedaszybie przemówiła wałbrzyska Matka Boska Bolesna. Po jego śmierci
grupa zbuntowanych obywateli gromadzi się wokół samozwańczego syna",
Jerzego Łabędzia. Alicja ma zrobić reportaż o zaginionej trójce dzieci, ale jej
powrót do Wałbrzycha jest także powrotem do dramatów własnej rodziny:
śmierci rodziców, samobójstwa pięknej starszej siostry, zafascynowanej
wałbrzyską legendą księżnej Daisy i zamku Książ. Wyjaśnianiu tajemnicy
Andżeliki, Patryka i Kalinki towarzyszy więc odkrywanie tajemnic z przeszłości
Alicji. W swojej najnowszej książce Joanna Bator nawiązuje do konwencji
powieści gotyckiej. Nie po to jednak, by bawić czytelnika: w tym, co niesamowite,
często ukryta jest prawda o nas, której na co dzień nie chcemy pamiętać.
Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 12:16
 
LITERACKA NAGRODA NOBLA 2013r PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 12:05

ALICE MUNRO - Nobel 2013r.


alice

http://huronstaycation.com/

 

Akademia Szwedzka przyznała w 2013r Nagrodę Nobla w dziedzinie

literatury.  kanadyjskej pisarce Alice Munro. Uzasadnienie, jakie

podał sekretarz Akademii, Peter Englund, jest krótkie: „mistrzyni

współczesnych opowiadań”.

Lau­re­at­ka li­te­rac­kie­go Nobla uro­dzi­ła się w 1931 roku na ka­na­dyj­skiej

pro­win­cji.

Pi­sar­kę, bez cie­nia prze­sa­dy na­zy­wa się „ka­na­dyj­skim Cze­cho­wem”.

Już w 2012 roku Munro była fa­wo­ryt­ką buk­ma­che­rów ty­pu­ją­cych

zwy­cięz­ców na­gro­dy Nobla. Inga Iwa­siów, na ła­mach „Ty­go­dni­ka

Po­wszech­ne­go”, za­sta­na­wia­ła się, czym urze­ka twór­czość ka­na­dyj­skiej

pi­sar­ki: - Wy­da­wa­ło­by się, że upra­wia twór­czość pa­su­ją­cą do po­jem­nej,

lecz nie­ma­ją­cej szans na suk­ce­sy niszy: pisze opo­wia­da­nia

wskrze­sza­ją­ce świat odro­bi­nę ana­chro­nicz­ny, ale nie dra­ma­tycz­ny,

blak­ną­cy już nawet nie na na­szych oczach, ra­czej w po­wi­do­kach pa­mię­ci,

mię­dzy bi­blio­tecz­ny­mi pół­ka­mi. Zwy­czaj­ne życie ko­biet i męż­czyzn

(bar­dziej ko­biet), szu­ka­ją­cych drogi i szczę­ścia w pej­za­żu Ka­na­dy epoki

zmia­ny cy­wi­li­za­cyj­nej – pi­sa­ła na na­szych ła­mach Iwa­siów.

Bo­ha­te­ro­wie opo­wia­dań Munro, to za­zwy­czaj po­zba­wio­ne etosu

he­ro­icz­ne­go ko­bie­ty ży­ją­ce z po­zo­ru wokół try­wial­nych i co­dzien­nych

wy­da­rzeń. - „Warto zadać py­ta­nie: czy świat kocha Munro także za to,

że nie sta­wia ostrych pytań, na które po­wa­ży­ły się au­tor­ki de­biu­tu­ją­ce

de­ka­dę czy dwie póź­niej, ale i wła­śnie Les­sing”? - za­sta­na­wia­ła się

w ubie­głym roku na ła­mach „TP” Iwa­siów. - Czy po Noblu dla El­frie­de

Je­li­nek i Herty Müller, ten dla Alice Munro byłby ko­ją­cy? Nie­ko­niecz­nie,

wiele za­le­ży od spo­so­bu czy­ta­nia – pi­sa­ła Iwa­siów.

Książ­ki Munro zo­sta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad 20 ję­zy­ków,

a w 2009 roku au­tor­ka zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na pre­sti­żo­wą Mię­dzy­na­ro­do­wą

Na­gro­dę Bo­oke­ra za ca­ło­kształt twór­czo­ści li­te­rac­kiej. Munro miała

w tym roku nie­ma­łą kon­ku­ren­cję. Na czele no­to­wań buk­ma­che­rów był

se­ryj­ny autor be­st­sel­le­rów Ja­poń­czyk Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi.


Zbyt wiele szczęścia

Alice Munro "Zbyt wiele szczęścia"

Najwspanialsza autorka opowiadań wśród żyjących pisarzy anglosaskich.


Styl Alice Munro jest żwawy, zmysł obserwacji niezmordowany,

ciekawość zachłanna, a zdania — zaczerpnięte z najczystszego źródła.

Jonathan Penner, „The Washington Post"

 

Dziewczęta i kobiety

Alice Munro "Dziewczęta i kobiety"

Jedyna powieść Munro, „autobiograficzna w formie, choć nie w treści”.

Lata czterdzieste, kanadyjska prowincja. Del Jordan, dziewczynka,

później dziewczyna, mieszka na farmie swojego ojca, gdzie jej

najczęstszymi towarzyszami są ekscentryczny przyjaciel rodziny

i szorstki młodszy brat. Kiedy Del zacznie spędzać więcej czasu

w mieście, pojawią się też kobiety...

 

Przyjaciółka z młodości

Alice Munro "Przyjaciółka z młodości"

Kolejna na polskim rynku książka mistrzyni krótkiej formy literackiej.

Przyjaciółka z młodości to dziesięć niezwykłych, hipnotyzujących

czytelnika opowiadań, o tym, co dla każdego z nas najważniejsze,

ale i najbardziej tajemnicze: o miłości, tęsknocie, umieraniu,

przypadkach rządzących naszym życiem.

Poprawiony: czwartek, 09 lipca 2015 10:23
 
Zapraszamy po nowości PDF Drukuj Email
Wpisany przez BP   
poniedziałek, 27 stycznia 2014 10:55

.

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych

dla bibliotek” -   Biblioteka Publiczna Gminy Trzyciąż otrzymała dotację na

zakup nowości wydawniczych w 2013 r. w wysokości  3.630,00 zł.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasza Biblioteka wzbogaciła dodatkowo swoje

zbiory o 109 woluminów.

Zgodnie z regulaminem Programu w 2013 roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na

zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali  nowości

za kwotę 1210 zł. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w wyszukiwarce programu

bibliotecznego SOWA2 w dziale "Nowości" na stronie internetowej BiOAK Trzyciąż   www.bioaktrzyciaz.outline.pl

Ponadto ze środków własnych BiOAK , biblioteka zakupiła nowości

książkowe w ilości  267 woluminów za kwotę 5.000,00 zł.

Nabyte  nowości książkowe są na bieżąco opracowywane i katalogowane

w katalogu elektronicznym.

Każdy zakup poprzedzony jest wnikliwą analizą potrzeb czytelników i biblioteki

oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych, pozycji o największym

zainteresowaniu czytelników.

Czytelnicy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji do zakupu bezpośrednio

w bibliotece bądź na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jak co roku, dokonujemy  zakupów

dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Jest to  literatura piękna

dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literatura popularnonaukowa oraz lektury szkolne.

Wszystkie nowe pozycje są na bieżąco opracowywane i umieszczane w katalogu

elektronicznym biblioteki.

Zadaniem priorytetowym biblioteki  jest jak najszybsze utworzenie elektronicznej

bazy danych zbiorów bibliotecznych, co przyczyni się do usprawnienia działalności

informacyjnej i lepszej obsługi użytkowników.

W ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania

zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii

teleinformatycznych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju

społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa

informacyjnego dla BiOAK zakupiono profesjonalny program biblioteczny

SOWA2 (gromadzenie, opracowanie, katalogowanie, udostępnianie) dla

Biblioteki Głównej i Filii w Imbramowicach oraz sprzęt (2komputery,

czytniki kodów kreskowych, kart magnetycznych, drukarki laserowe).

Projekt obejmuje również licencje i opłaty abonamentowe przez okres

5 lat.

Baza elektroniczna księgozbioru BiOAK została umieszczona w Katalogu

Rozproszonym Powiatu Olkuskiego oraz Katalogu BiOAK Trzyciąż

www.trzyciaz-bioak.sowwwa.pl

 

Tradycyjnie najwięcej książek zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych.

Nabywano wartościową pod względem artystycznym literaturę polską : książki

nominowane do Literackiej Nagrody Nobla, Nike i literaturę obcą oraz światowe

bestsellery. Zakupiono lektury szkolne dla wszystkich typów szkół i poziomów

nauczania, zgodnie z nowym kanonem lektur.

Preferencje czytelnicze kształtują się różnie w zależności od wieku, wykształcenia,

wykonywanego zawodu czy kierunku studiów. Z literatury popularnonaukowej to

psychologia, polityka, książki dotyczące patologii społecznych, książki biograficzne,

historyczne..

Czytelnicy zdobywający wykształcenie częściej sięgają po literaturę popularnonaukową,

która wyznacza kierunek studiów, po książki z bankowości, rachunkowości, finansów

publicznych, marketingu i zarządzania, prawa, socjologii, psychologii i pedagogiki.

Kanon literatury dla dorosłych nie ulega zmianie, panie czytają powieści obyczajowe,

romanse czasem kryminały a panowie sensację, fantastykę, horrory, thrillery.

Miłośnicy beletrystyki śledzili nowości wydawnicze, bestsellery z literatury polskiej

i obcej. Dzięki zatrudnieniu 1 osoby w ramach Programu Konserwator możliwe

jest szybsze i sprawniejsze opracowywanie nabytków.

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 12:16
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.