Home
Aktualności


Czytaj PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
piątek, 02 października 2015 11:09

 

I-edycja-Akcja-Spoleczna.logo

Poprawiony: wtorek, 13 października 2015 14:40
 
WYSTAWY PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 14 września 2015 14:18

Trwają przygotowania wystaw w Białym Domku:

1. „Imbramowice w piśmiennictwie od średniowiecza

do współczesności"

2. „Wystawa kopii obrazów Artura Grottgera"

Zapraszamy zainteresowanych do zwiedzania wystaw

od 15.09 do 20.10.2015r.

 


 
Dzień otwartych drzwi PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 14 września 2015 13:56

15.09. 2015r


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W BIBLIOTECE W IMBRAMOWICACH

 

W ramach Projektu pn. „By poznawać ziemię, na której się mieszka…” realizowanego

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł” w partnerstwie

z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Trzyciąż- Filia Imbramowice. Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Partnerstwo

Publiczno-Społeczne.


W ramach projektu Stowarzyszenie i Biblioteka podjęły wspólne działania promujące

czytelnictwo oraz wzmacniające poczucie tożsamości wśród społeczności lokalnej wschodniej

części Gminy Trzyciąż. Ten urokliwy krajobrazowo zakątek Małopolski posiada bogatą

historię, głównie za sprawą sięgającego korzeniami XIII w. klasztoru Sióstr Norbertanek.

Walory kulturowe miejsca nie zawsze doceniane są przez mieszkańców. Zasługują zatem

na upowszechnienie i wzbudzenie poczucia dumy z „Małej Ojczyzny”.

Przez zorganizowanie „Dnia Otwartych Drzwi w Bibliotece” 15 września 2015r.

w godz. 9.00 – 19.00 pragniemy pokazać jak wygląda praca w  naszej imbramowskiej   bibliotece, pochwalić się wieloma ciekawymi eksponatami w Izbie Regionalnej                          a także ukazać niepowtarzalny klimat i tradycje naszej placówki mieszczącej się                         w zabytkowym budynku dawnego szpitala klasztornego z 1750r. tzw. „Białym Domku”.

Na przybyłe do „Białego Domku” osoby, w tym dzieci i młodzież czekać będą liczne atrakcje, wśród których ciekawe zajęcia plastyczne, warsztaty z artystą-plastykiem Panią Barbarą        Jędrol - Kościak, podczas których każdy będzie  mógł spróbować swoich sił w grafice,       rysowaniu pastelami, zajęciach literackich. Dzieci będą samodzielnie tworzyć zakładki do      książek, własne ilustracje do tekstu oraz uczestniczyć w innych  zajęciach stolikowych.      Podczas Dnia Otwartego przybyli obejrzą ciekawe  wystawy: „Imbramowice w piśmiennictwie   od średniowiecza do współczesności” oraz „Wystawę kopii obrazów Artura Grottgera”, na podstawie której chętni,  będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu grafiki. Młodsze dzieci zabłysną pięknym i bezbłędnym czytaniem , oraz posłuchają jak czytają starsi seniorzy, których   nie zabraknie również w tym dniu.  Czas umilą dźwięki muzyki poważnej i filmowej. Każde   dziecko uczestniczące w artystycznych zmaganiach będzie miało zapewnione materiały realizacyjne.  Uczestnicy będą mogli też zapoznać się z nowościami książkowymi w imbramowskiej  bibliotece oraz zobaczyć jak działa elektroniczny katalog biblioteczny SOWA2.   Za udział w konkursach plastycznych przewidziano nagrody rzeczowe, zaś Stowarzyszenie podaruje  uczestnikom własne wydawnictwo książkowe pn:”Cztery Pory Roku u źródeł Dłubni”. Nagrodzimy również najaktywniejszego czytelnika biblioteki Imbramowice w  dwóch kategoriach– osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież. Przez cały czas trwania Dnia Otwartego,       na uczestników będzie czekał poczęstunek.

Po południu od godz. 16.00 trwać będzie otwarte seminarium literackie poświęcone sylwetce     i twórczości Artura Grottgera. Spotkanie z Mieczysławem Novákiem, potomkiem przyjaciela A. Grottgera, Konstantego Nováka, którego opowieści o obronie dworu w Glanowie, stały się przyczynkiem do namalowania przez Grottgera obrazu „Pożar dworu pod Miechowem” oraz wybranych rycin z serii „POLONIA”. Czytanie opisu obrony dworu  i dyskusja.

Udział w zorganizowanym spotkaniu w Bibliotece sprzyja integracji społeczności lokalnej       wokół zagadnień związanych z literaturą, sztuką i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz wzmocnieniu pozycji biblioteki w świadomości mieszkańców i władz regionu jako    przeciwdziałanie marginalizacji biblioteki filialnej.

 

Poprawiony: wtorek, 13 października 2015 14:49
 
Czytelnia on-line PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
wtorek, 08 września 2015 15:25

 

 

 

 


Czytelnia on-line: (wybór legalnych źródeł darmowych e-booków)

 

Źródła polskie

 

Wolne Lekturyhttp://wolnelektury.pl

Wolne Lektury to biblioteka cyfrowa będąca projektem prowadzonym przez Fundację Nowoczesna Polska. Reprodukcje cyfrowe wykonane są przez Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Śląską z egzemplarzy pochodzących ze zbiorów BN i BŚ. W większości zasób WL stanowią lektury szkolne. Książki udostępniane są w kilku formatach, w tym niektóre w mp3 (do odsłuchania).

 

Federacja Bibliotek Cyfrowychhttp://fbc.pionier.net.pl

Sieć rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki, istnieje możliwość przeszukiwania zasobów 60 bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie, archiwa, muzea i ośrodki badawcze. Serwis FBCutrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: http://polona.pl

Biblioteka cyfrowa oferująca zdigitalizowane teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne dokumenty, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.

 

Otwórz Książkę: http://otworzksiazke.pl

Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych – przede wszystkim tych, do których dostęp jest utrudniony, np. przez brak dostępności na rynku w formie drukowanej. Książki udostępniane są publicznie przez autorów – polskich naukowców. Zasób kolekcji obejmuje kilkadziesiąt książek z zakresu historii, kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania.

 

Darmowe książki w sklepie cyfrowaszafa.pl: http://www.cyfrowaszafa.pl/bezplatne-c-15_17.html

Zbiór darmowych e-booków dostępnych w sklepie internetowym cyfrowaszafa.pl. Znajdują się tam książki należące do klasyki literatury polskiej i swiatowej.

 

Polskie książki w Feedbooks.comhttp://www.feedsbooks.com/list/1915

Lista darmowych polskich e-booków dostępnych w serwisie Feedsbooks.com. W serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana przez autorów książek.

 

Źródła zagraniczne

 

Europeana: http://europeana.eu

Jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów. Wśród zasobów można znaleźć między innymi pamiętniki, czasopisma, listy oraz książki z całej Europy.

 

Project Gutenberg: http://gutenberg.org

Zbiór darmowych, kompletnych e-booków. Znajdują się tu ksiązki nieobjęte prawami autorskimi, a także materiały, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

 

Książki w Feedbooks.comhttp://www.feedsbooks.com/publicdomain

W serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana przez autorów książek.

 

Google Bookshttp://books.google.com/books

Projekt firmy Gogle, skupiający się na gromadzeniu książek i czasopism w formie cyfrowej. Na stronie udostępniony jest wygodny czytnik, umożliwiający przeglądanie książek w przeglądarce. Niektóre materiały dostępne są do ściągnięcia w formie pliku PDF.

 

Open Library: http://openlibrary.org/

Internetowy katalog książek oraz e-ksiązek. Strona zawiera informacje o ich lokalizacji w bibliotekach (głównie amerykańskich), a oprócz tego umożliwia przeglądanie, pobieranie i czytanie e-booków.

 

 

Czytnik plików Pub on-line: http://magicscroll.net (nie wymaga instalacji).

Do odczytywania plików DjVu można pobrać program lub wtyczkę ze strony: http://djvu.pl/  http://dir.icm.edu.pl/pl/

Czytelnia on-line

Czytelnia on-line: (wybór legalnych źródeł darmowych e-booków)

Poprawiony: piątek, 02 października 2015 10:32
 
BiOAK w 2014r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
piątek, 03 lipca 2015 08:32

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI

I  OŚRODKA  ANIMACJI  KULTURY  GMINY TRZYCIĄŻ

ZA  ROK  2014

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury powstała  w wyniku połączenia

Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż oraz Gminnego Ośrodka Kultury w jedną instytucję kultury i działa od 01.03.2001 r. /Uchwała NrXXX/196/2001 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21.02.2001r./

 

BiOAK  prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, animacji, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jest także instytucją edukacji pozaszkolnej.

Główne zadania BiOAK:

1.Organizacja imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych

2.Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości

3.Działalność instrukcyjno-metodyczna

4.Podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych

5.Organizacja konkursów, wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego.

6. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy Trzyciąż

7.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

8.Popularyzacja książek, informacji wiedzy i czytelnictwa.

BiOAK to wielofunkcyjne centrum kultury. To miejsce spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych środowisk, współpracy instytucjonalnej i lokalnej. BiOAK rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie wiedzy i kultury.

 

W ramach BiOAK działają:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Trzyciążu

Filia  BP w Imbramowicach

OŚRODEK ANIMACJI KULTURY- dział  BiOAK

TRZY ORKIESTRY DĘTE:

 1. ZODIAK– Zadroże
 2. WŁOSCIJAŃSKA ORKIESTRA DĘTA -  Zagórowa
 3. ORKIESTRA DĘTA  -Ściborzyce

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH:

 

Jangrot, Glanów,Michałówka, Sucha, Tarnawa,Porąbka, Zadroże, Zagórowa.

KLUBY AKTYWNYCH KOBIET:

Imbramowice, Trzyciąż

 

Charakterystyka poszczególnych stanowisk przedstawia się następująco:

Na dzień31.12.2014 r. zatrudnionych na umowę o pracę w BiOAK -  były  3 osoby 

Pracownicy merytoryczni [1. p.o. dyrektora BiOAK- kierownik biblioteki,

2. Gł. księgowa, 3. Gł. specjalista] łącznie -2,75 etatu

Na umowy cywilno-prawne ( Umowa zlecenie)  zatrudnieni byli  instruktorzy orkiestr dętych oraz inne osoby , których zatrudnienie wynikało z umów w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi, festynami i innymi o charakterze sportowym i turystycznym ( Bieg gminny, Rajd pieszy „Dłubnia u źródeł”  i. t. p.)

Podstawowa działalność biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czasopism.

W 2014 roku na zakup nowości wydawniczych, w budżecie BiOAK zabezpieczono kwotę 5000 złotych. Kwotę 3350 zł. biblioteka nasza otrzymała z Biblioteki Narodowejw ramach programu operacyjnego MKiDN „Promocja czytelnictwa.” Każdy zakup poprzedzony jest wnikliwą analizą potrzeb czytelników i biblioteki oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych, pozycji o największym zainteresowaniu czytelników.

Czytelnicy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji do zakupu bezpośrednio w bibliotece bądź na e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jak co roku, dokonujemy  zakupów dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Jest to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literatura popularnonaukowa oraz lektury szkolne . Wszystkie nowe pozycje są na bieżąco opracowywane i katalogowane w  systemie bibliotecznym SOWA2.

Zadaniem priorytetowym biblioteki  jest utworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych, co przyczyni się do usprawnienia działalności informacyjnej i lepszej obsługi użytkowników. Z tego względu BiOAK Gminy Trzyciąż aplikowała do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W ramach projektu do BiOAK zakupiono profesjonalny program biblioteczny SOWA2 (gromadzenie, opracowanie, katalogowanie, udostępnianie) dla Biblioteki Głównej i Filii w Imbramowicach oraz sprzęt (2komputery, czytniki kodów kreskowych, kart magnetycznych drukarki laserowe). Projekt sfinansuje również licencje i opłaty abonamentowe przez okres 5 lat.

http://www.trzyciaz-bioak.sowwwa.pl

W 2014r.BiOAK aplikowała o środki finansowe do  Projektu  pn. „Konserwator- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” realizowanego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu Umowa Nr ZS/2014 zatrudniono jedną osobę bezrobotną na stanowisku:

INSTRUKTOR ds. organizacji i promocji działalności kulturalnej w okresie od:

15.05.2014r do dnia 14.10.2014r.Kwota refundowana:11.450,00 zł.

Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „KONSERWATOR- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Priorytetu VI. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Osoba zatrudniona w ramach Programu Konserwator odpowiedzialna była za:

Pomoc w realizacji  działalności  kulturalnej  w Bibliotece i Ośrodku  Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.

 • przygotowanie materiałów promocyjnych

 • pomoc w organizacji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr w Trzyciążu
 • pomoc w organizacji Festynu rodzinnego „Powitanie lata”- Sucha
 • zorganizowanie wystawy pn. „ Wielka Wojna 1914r. na terenie gminy Trzyciąż – Izba regionalna Imbramowice
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie folderu dot. 100 rocznicy w/w wydarzeń,
 • pomoc w organizacji uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Trzyciąż .
 • zebranie informacji wśród społeczności lokalnej, opracowanie publikacji oraz wystawy pn: „Pacyfikacja Trzyciąża 7 sierpnia 1944r.” w holu Urzędu Gminy Trzyciąż-
 • pomoc w organizacji „Święta ziemniaka” w Gminie Trzyciąż w dniu 05 października 2014r w Trzyciążu.

 

Ponadto prowadzone były prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu księgozbioru. Dotychczas opracowano i  wprowadzono do systemu bibliotecznego SOWA 2 ponad 5000 pozycji książkowych.

 

W 2014 r. zorganizowano wystawy okolicznościowe :

 1. 100 rocznica Wielkiej Wojny  1914-2014 na terenie Gminy Trzyciąż
 2. 70 rocznica Pacyfikacji wsi Trzyciąż

BiOAK prowadzi stronę internetową biaktrzyciaz.outline.pl na której znaleźć można wiele informacji  o naszej placówce, zapowiedzi i relacje, zaproszenia i bieżące informacje.

Udział w szkoleniach organizowanych w 2014r przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Powiatową  i Miejską  Bibliotekę Publiczna w Olkuszu sprzyjał w szczególności  dokształcaniu bibliotekarskiemu ;  instrukcyjno – metodycznemu , wymiany doświadczeń i dorobku kulturalno – oświatowego.
Wszystkie nasze działania mają na celu upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz uczynienie tej placówki nowoczesnym i przyjaznym dla odbiorcy centrum komunikacji społecznej i kulturalnej.

Zbiory biblioteczne w 2014 r.

Zakupiono łącznie 390 wol.  ( BiOAK + MKiDN)

Z budżetu BiOAK- 220 wol.

MKiDN   -           170 wol.

Dar ( nieodpłatnie) – przybyło -  2 książki.

1-Stowarzyszenie„Instytut EKOPRUSSIA”-tytuł: Sport osób niepełnosprawnych”

2-Cezary Różycki   „Wiersze na wybiegu”

Łącznie przybyło 392 wol.

Na koniec 2014r księgozbiór bibliotek wyniósł –   20077 woluminów

Ilość zakupionych książek na 100 mieszkańców  - 5,50 wol.

Łączna liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców  - 135,72wol.

Kwota na zakup na 1 mieszkańca  (zł)                 -     1,17

Liczba czytelników przypadająca na 100 mieszkańców– 9,50

Wykonane kontrole zbiorów, selekcje.

W 2014  wykonywano selekcje księgozbiorów – książek zniszczonych, niekompletnych w Bibliotece w Trzyciążu  zubytkowano - 609 wol.

w Filii Imbramowice  zubytkowano -  775 wol.

Selekcje księgozbiorów wskazane są ze względu na zły stan książek z lat 1950 – 1995, pochodzących z zakupów sprzed denominacji oraz bezzasadność elektronicznego katalogowania w/w.

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  GMINY TRZYCIĄŻ W 2014r.

Realizowała zadania zgodnie z założeniami

Zadanie

Termin realizacji

I. Zadania podstawowe

 1. Realizowanie zadań wyznaczonych przez ustawę o bibliotekach, Statut Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż, Regulamin Organizacyjny.

cały rok

 1. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
 2. „Ferie w bibliotece”(konkursy, zabawy, quizy)
 3. „Wakacje w bibliotece”

Styczeń/Luty

Lipiec/sierpień

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

wśród młodzieży szkolnej. Wystawy tematyczne, konkurs plastyczny, fotograficzny, poetycki, ortograficzny, regionalistyczny „Moja Mała Ojczyzna”, gry i zabawy.

Cyklicznie - w uzgodnieniu ze szkołami.

 1. Doskonalenie warsztatu pracy i usług

bibliotecznych w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej. Tworzenie komputerowej bazy danych , katalogu elektronicznego książek

cały rok

 1. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb środowiska .Zbieranie propozycji do zakupu książek

1x kwartał

II. Księgozbiór

1.  Dokonywanie zakupów nowości z wykorzystaniem najkorzystniejszych ofert księgarni zajmujących się dystrybucją książek. Wykorzystanie internetu w celu wyszukania najkorzystniejsze oferty zakupu.

cały rok

2.  Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujące lektury szkolne.

cały rok

3.  Systematyczne poszerzanie księgozbiorów o literaturę o tematyce regionalnej i ochronie środowiska. Tworzenie „Biblioteczki regionalnej”. Prenumerata czasopism.

cały rok

4.  Reklasyfikacja księgozbiorów bibliotek w/g  nowych norm UKD.

cały rok

5.  Selekcja księgozbiorów ze względu na dezaktualizację, zniszczenia oraz sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji- w Bibliotece w Trzyciążu i  filii Biblioteki w Imbramowicach.

1 raz w roku

6.  Wykreślanie danych książkowych z inwentarzy, uzupełnianie rejestrów, wycofywanie kart katalogowych  ze względu na selekcję.

1 raz w roku

7. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia „Scontrum” księgozbioru w Filii w Imbramowicach i Trzyciążu.

1 raz w roku

III. Czytelnicy i wypożyczenia

1.  Utrzymanie czytelnictwa na poziomie lat poprzednich przez propagowanie zbiorów z różnych dziedzin.( wystawy, gazetki)

cały rok

2.  Rozmieszczenie informacji o godzinach pracy bibliotek

Cały rok

IV. Służba informacyjno-bibliograficzna

1.  Systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru podręcznego.

cały rok

2.  Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z    zapotrzebowaniem. Rozmowy z czytelnikiem, dobór odpowiedniej literatury.

cały rok

3. Wykonywanie napisów informacyjnych o układzie księgozbioru

według UKD

V. Prace kulturalno-oświatowe

1.  Kształtowanie kultury czytelniczej  poprzez spotkania biblioteczne, pozyskiwanie eksponatów do Izby regionalnej, organizowanie wystaw w filii „ Biały Domek”, spotkań okolicznościowych.

Cały rok

 1. Odwiedziny bibliotek przez uczniów:

-          wizyty klas szkoły podstawowej i gimnazjum

-          Poznajemy historię swojego regionu – Izba regionalna w Imbramowicach

Wystawy okolicznościowe- prezentacja starodruków, eksponatów

 

Cały rok

VI. Sprawy administracyjno-gospodarcze

1.  Realizowanie obowiązków p.o. dyr. BIOAK, kierownika GBP w Trzyciążu oraz filii w Imbramowicach .

cały rok

2.  Prowadzenie spraw dotyczących pracowników BiOAK Gminy Trzyciąż.

na bieżąco

3.  Bieżąca kontrola realizacji budżetu BiOAK w Trzyciążu.

na bieżąco

4.  Opracowanie planów pracy, sprawozdań i dokumentacji związanych z działalnością instytucji kultury.

według potrzeb

VII. Inne prace

1.  Uczestnictwo  w szkoleniach PiMBP w Olkuszu i WBP                    w Krakowie

1x kw.

2.  Systematyczne śledzenie prasy fachowej w celu zapoznania się z bieżącymi sprawami bibliotek i kultury.

cały rok

3.  Opieka nad Filią Biblioteki w Imbramowicach oraz Izbą Regionalną

4.Tworzenie katalogu elektronicznego książek w programie bibliotecznym SOWA2

cały rok

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W 2014 r.

 

 

Ośrodek Animacji Kultury rozpoczyna rok kulturalno-oświatowy 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy Ośrodek rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne oraz upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: muzyka, teatr, kino plastyka. Uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne oraz promuje dobrą rozrywkę. Co roku Ośrodek prowadzi wiele stałych form pracy, w których uczestniczy kilkaset osób.

W realizacji zadań szeroko współpracuje z innymi placówkami kulturalno-wychowawczymi, oświatowymi, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi .

Ośrodek Kultury zajmuje się przygotowaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzeniu wartości kulturowych .
Głównym zadaniem Ośrodka  jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Naczelnym kryterium decydującym o kształcie oferty programowej jest akceptacja lokalnego środowiska mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach proponowanych przez Ośrodek Kultury.
Biorąc pod uwagę jego potrzeby, budowana jest oferta programowa, która realizowana jest poprzez różnego rodzaju formy:
-edukacji kulturalnej
-popularyzacji kulturalnej rozrywki
-kultywowania tradycji regionalnych
-formy indywidualnej aktywności
-zespołowe uczestnictwo w kulturze, rekreacji i sporcie

W  ciągu roku Ośrodek Animacji Kultury jest organizatorem   różnorodnych imprez:

- okolicznościowych wystaw,

- przedstawień w wykonaniu zespołów zawodowych,

- konkursów,

- imprez w ramach ferii letnich i zimowych,

-  wycieczek ,

- imprez rozrywkowo- wypoczynkowych

oraz

-akcji promocyjnych.

 

Imprezy kulturalne w 2014r.

1.Jubileusz 30 lecia KGW w Michałówce.

2.Wycieczka wyjazdowa  dla dzieci w ferie – kino Cinema City – film „Skubani” oraz zwiedzanie  Armii Krajowej w Krakowie.

3.Spotkanie ostatkowe gminnych KGW   w Jangrocie.

4.Gminne eliminacje Ogólnopolskiego “Konkursu Wiedzy Pożarniczej”

5.Konkurs Gminny Mistrz Ortografii 2014

6.Warsztaty  „Aktywnie dla siebie”

7.Warsztaty „Pisanki Magiczny dar serca”

8. Konkursy Pasyjne w tym „Pieśni  i Poezji Pasyjnej”

9 Warsztaty  decoupage.

10.VII Gminny bieg w ramach akcji "Polska biega"pn. „Śladami Cmentarzy Wielkiej Wojny”

11.XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych  OSP

12.Wycieczka  dla KGW do Solca Zdroju.

13.”Powrót do tradycji w Noc Świętojańską” – uroczystość zakończenia prac  przy rozbudowie Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Suchej.

14.”Jarmark Nadprzemszański  Tradycji i Smaków”.

15.Wakacyjna wycieczka  do Kina Cinema City  na film Gang Wiewióra oraz rejs statkiem po Wiśle -szlakiem krakowskich legend.

16.Konkurs na “Najładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż”

17. 70 rocznica Pacyfikacji Wsi Trzyciąż

18.Wycieczka na zakończenie wakacji: Zwiedzanie huty szkła w Zawierciu oraz Park Ogrodzieniec.

19. "Czar Pustyni" w Kluczach-  imprez promująca  folklor ludowy

20.Konkurs na najcięższą bulwę ziemniaczaną” Ziemniak Rekordzista”

21.VII Rajd Pieszy "Dłubnia u źródeł" pn „Ojczystej historii ślady” połączony z” Moją Mała Ojczyzną”

22.Konkurs na produkt lokalny LGD Nad Białą Przemszą – stoisko degustacyjne

23.Zasmakuj w Małopolsce – promocja  małopolskich produktów regionalnych.

24.”Śladami tradycji kulinarnych” czyli VIII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż.

25.”Sport łączy pokolenia”- międzypokoleniowy piknik integracyjny -uroczyste zakończenie   Budowy Sali  przy ZS w Zadrożu.

26. Uroczystości  niepodległościowe w Cieplicach.

27.Święto Niepodległości w Imbramowicach.

28.Kiermasz świąteczny w Wolbromiu.

 

 

W roku 2014 BiOAK był organizatorem    imprez w o zasięgu ponadlokalnym:

- XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych  Ochotniczych Straży Pożarnych- 8 czerwca 2014r

- Powrót do tradycji w Noc Świętojańską” – uroczystość zakończenia prac  przy rozbudowie Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Suchej.

- 70 rocznica Pacyfikacji Wsi Trzyciąż -10 sierpnia 2014r

- "VIII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż” w ramach projektu ”Śladami tradycji kulinarnych” -05.10.2014r.- impreza integracyjna kulturalno rozrywkowa w  sołectwie Trzyciaż BiOAK postarał się o patronat Marszałka Województwa Małopolskiego , TVP3 Kraków ,Radia Kraków Dziennika Polskiego oraz Wieści Wolbromskich.

- ”Sport łączy pokolenia”- międzypokoleniowy piknik integracyjny -uroczyste zakończenie   Budowy Sali  przy ZS w Zadrożu.

 

Ponadto BiOAK   wraz z  gminnymi KGW reprezentował Gminę Trzyciąż na  imprezie promującej folklor ludowy oraz  produkty lokalne  pn."Czar Pustyni "w Kluczach

Ośrodek Animacji Kultury postarał się również o sponsoring wycieczki na zakończenie wakacji i

otrzymał od Zakładów Kablowych C. Bitner -  3000 , która pokryła przejazd oraz bilety wstępu

podczas  wakacyjnej wycieczki do  Huty Szkła w Zawierciu oraz Parku Ogrodzieniec.

Ośrodek Animacji Kultury oprócz własnych działań kulturalnych wspierał w 2014r inicjatywy

kulturalne przejawiane  przez gminne Orkiestry Dęte , Koła Gospodyń Wiejskich oraz szkoły.

Ponadto Ośrodek Animacji Kultury podejmował  działania promocyjno- reklamowe

oraz działania propagujące zdrowy tryb życia poprzez organizację  rajdu pieszego i gminnych

biegów.

 

 

 

BiOAK w 2014 roku  pozyskała wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na

lata 2007-2013 w zakresie małych projektów:

 

 1. Powrót do tradycji-organizacja warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD  oraz zakup strojów regionalnych .

W ramach realizacji operacji pod nazwą "Powrót do tradycji- organizacja warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD oraz  zakup strojów regionalnych "Wnioskodawca zorganizował warsztaty  manualne związane  z tradycją i historią wsi oraz warsztaty aktywnie dla siebie  a także   zakupił stroje regionalne dla reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich  (10 kpl  )

W wyniku realizacji zadania przeprowadzono :

l  Warsztaty Tradycji wielkanocnych i zdobnictwa artystycznego „Pisanki – magiczny dar serca” -  4X czterogodzinne  spotkania w miesiącu( 16 godzin)  razem 48 godzin.

„Zajęcia z Decoupage” -cykl  artystycznych   zajęć manualnych    4 spotkania  w miesiącu  po 4 godziny tygodniowo ( 16 godzin miesięcznie) razem 32 godziny w cyklu.

Warsztaty Aktywnie dla siebie-  w ramach tego bloku odbyły się zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia pillates , spotkanie z lekarzem  i  dietetyczką . Warsztaty  trwały 4 miesiące po 2 h tygodniowo czyli 8 h w miesiącu - 32 godziny w cyklu

l  Przeszkolono 78 osoby z obszaru  „LGD Nad Białą Przemszą”

Zakupiono 10 kpl strojów krakowskich  dla nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich

 

2. Odnowienie i poprawa infrastruktury trasy rowerowej „Dłubnia u źródeł”.

W wyniku realizacji zadania  odnowiona zhhhostała  ścieżka rowerowa  na odcinku 15,2  km biegnąca przez 5 sołectw  Gminy Trzyciąż:  Ściborzyce – Małyszyce- Imbramowice –Zagórową - Trzyciąż.  Szlak został uporządkowany i poprawiono oznakowania szlaku poprzez odświeżenie istniejących znaków malowanych (  znaki  malowane oznaczające ścieżkę rowerową   umieszczone na drzewach) - a także  poprzez wycięcie chwastów i traw oraz usunięcie krzewów i krzaków porastających szlak. W ramach zadania przeprowadzono prace porządkowe w obrębie modernizowanego szlaku (zbieranie gałęzi, puszek, butelek i innych śmieci rozrzuconych wzdłuż szlaku i ich wywóz. 

Operacja nie obejmowała prac budowlanych , inwestycyjnych.

Ponadto BIOAK pozyskał od sponsorów wsparcie  na zakup nagród w konkursach towarzyszących Świętu Ziemniaka w Gminie Trzyciąż oraz pozyskał partnera do organizacji Święta ziemniaka    - Województwo Małopolskie .

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 03 lipca 2015 08:33
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 15
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.